Page 9 - groupCBB-Cataloog-2020
P. 9

Témoignages | testimonials          Het klimaat: opwarming = isolatie !

                                De klimaatverandering laat zich
                                voelen in de agrarische sector.


                             Veel stallen van veehouderijen zijn niet aan-
                             gepast aan deze tendens. Hitte is nefast voor
                             zowel het welzijn als voor de productieresul-
                             taten van vee. Biedt uw dieren een aange-
                             namer onderkomen, u vaart er wel bij!


                             Een soortgelijke situatie deed zich voor bij land-
                             bouwer Carlos in Wortegem-Petegem. Deze
                             heeft nog een aantal van de oudere stallingen
                             met bedekking van cementvezel golfplaten.

                             Met de hulp van Dakplaatwinkel en CBB
                             Montage werd een deel van deze stallin-
                             gen vernieuwd. Het resultaat is een betere
                             temperatuur zowel in de winter als in de zomer.
                             Een verschil van 9,6° werd opgetekend tussen
                             beide stallen. Zo wordt hittestress vermeden.
                             Vanaf 20° C hebben koeien last van hittestress
                             en bij nog hogere temperaturen hebben ze het
                             fysiek moeilijk. Deze stallen werden geïsoleerd
                             met 30mm PIR dewelke tevens een brand-
                             klasse Bs2do heeft. Dit geeft een fenomenaal
                             verschil: wanneer de buitentemperatuur dertig
                             à vijfendertig graden aangeeft blijft het binnen
                             aangenaam fris.
                             Dit resulteerde in ongewijzigde productieresul-
                             taten. Bij een niet-geïsoleerde stal boet men al
                             gauw 3 à 4 liters in.


                                         Bjorn:                                “Wij willen u meer waarde

                              bezorgen dan de centen die u

                                   ons toevertrouwt”                             pag. 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14