Page 2 - Countrysmart-Utdrag-Varldscup-Nr1-2019
P. 2

 COUNTRYSMART • HÄSTAR
94
COUNTRY SMART
EN
VÄ R L D S C U P
I HÄSTVÄG
 TEXT KRISTINA FRÖLING • FOTO LARS OTTOSON
       1   2   3   4   5