Page 3 - Countrysmart-Utdrag-Peter Englander-Nr1-2019
P. 3

G
TEXT KRISTINA FRÖLING • FOTO GABRIELLA DAHLMAN
GLASKLART GÖR SKILLNADEN
COUNTRYSMART • GLASADE RUM
   Tak över huvudet kan vara räddningen i den svenska sommaren. Men det är inte samma sak som inomhus, och lösningen är växthus, orangeri eller något där emellan. Alternati- ven är fler, men valet är ett, och det smarta är att välja rätt.
Hoppas vi kan äta ute! Hur många gånger orden sägs från och med vårens första trevande försök till höstens sista suck får vara osagt. Och det är inte heller sällan ett du- kat bord snabbt får samlas ihop till ett mindre berg av glas och porslin, med duk och allt, som får återuppstå under kökslampan eller kristallkro- nan. Men skam den som ger sig, och förr eller senare klarnar det upp och det är dags igen: hoppas vi kan äta ute!
För ute ska vi svenskar vara, helst i alla väder och det utan att ta oss vatten över huvudet. För att bjuda in och planera för en dag eller kväll under bar himmel har sina risker, hur fin och trivsam trädgården än är. Lösningen är ett växthus eller ett orangeri. Eller kan- ske något där emellan?
Just om det handlar Peter Englanders senaste bok, och titeln är Trädgårdens glasade rum. Vald för att rensa upp bland begreppen som har slagit rot och växter hej
 COUNTRY
SMART
49
     1   2   3   4   5