Page 6 - brochure 2019_drukker.pub
P. 6

Orgelkring Adriaen Willaert | brochure 2019

 Zaterdag 25 mei
 Sint-Michielskerk 20:00 uur

 Przemyslaw Kapitula (Warschau) m.m.v. Kon. Sint-Jozefskoor o.l.v. Michiel Goderis

 Concert naar aanleiding van de bevrijding van Roeselare in 1944 door het
 Poolse leger o.l.v. Generaal Maczek.

 De Poolse concertorganist Przemyslaw Kapitula uit Warschau brengt een
 gevarieerd programma met o.a. ook Poolse muziek , naast werken van Bach.
 Tijdens dit orgelspel wordt een authentieke film afgespeeld van Roeselare tijdens
 de bevrijding , eerst zien we het Duits leger wegtrekken uit de stad gevolgd door
 de Polen die Roeselare binnentrekken. Bepaalde gedeelten van deze filmbeelden
 zijn nooit eerder getoond in het openbaar. Als inleiding van het concert brengt
 het Koninklijk Sint-Jozefskoor o.l.v. Michiel Goderis enkele sfeervolle Poolse
 volks- en patriottische liederen.

  Schepen Dirk Lievens zal de historische betekenis van de Roeselaarse
 verzetsheldin Simonne Brugghe schetsen. Danzij haar inlichtingen kregen de
 Poolse militairen belangrijke informatie in handen om de Stad ter heroveren
 zonder al te veel schade aan de stad te moeten aanrichten.

  Aan het einde brengen de Vaderlandslievende Verenigingen van Roeselare o.l.v.
 hun voorzitter ere-Schepen Geert Messiaen hulde aan alle slachtoffers en aan de
 bevrijders. Daarna volgt de uitvoering op het orgel van het Europees Volkslied en
 de nationale hymnes van Polen en van België door Stadsorganist Eric Hallein.

 Toegang voor dit herdenkingsconcert is gratis. Dit concert is een organisatie van
 de Orgelkring Adriaen Willaert en de Stad Roeselare m.m.v. de Verbroedering
 van Vaderlandslievende Verenigingen van Roeselare.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11