Page 15 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 15

 Yapılan araştırmalara göre mutluluğunu çevreye gösterme çabasında olan insanların çoğunun yaşamında eksiklikler var.
Birileri tarafından beğenilme, kendini gösterme ve takdir edilme arzusu herkesi esir almış durumda. Artmayan ta- kipçiler yüzünden çoğu insan depresyonda. Çünkü sanal dediğimiz dünya hepimizin gerçeği hâline dönüştü.
İletişim çağında olmamıza rağmen yüz yüze iletişim kura- bilme kabiliyetimizi maalesef kaybettik ve sanal bir ger- çeklik yaşamaya başladık.
Bize geçmişle bir köprü kurmayı sağlayan sosyal medya- da; ilkokul arkadaşlarını, lise aşklarını hepsini birer birer bulup ekledik. Anla başa çıkamazken bir de geçmişi katıp hayatımızı zorlaştırdık. Hiçbir zaman yemedik birbirimizi sosyal medyalı günlerde yediğimiz kadar.
Birileri ne yaptı diye kafa yormaktan kendi işimizi yapa- maz olduk. Bir furya da beğenmedin, paylaşmadın, dürt- medin, yorum yapmadın tribiyle geldi.
İnsanlara kılavuzluk etsin diye yazılan sözler sosyal medya meydan muharebesinde en önemli silah hâline geldi. Ve maalesef bu arena nice dostlara ve akrabalara mezar oldu.
Geldiğimiz noktada sosyal medya zehirlenmesi yaşadı- ğımız bir gerçek ve en iyi panzehir de sosyal medyanın olumlu etkilerini hayatımıza pozitif bir etki yaratacak şe- kilde kullanmayı öğrenmek. Gelişen teknolojiye bir şe- kilde ayak uydurmamız gerekiyor. Sosyal medyayı doğru kullanmayı öğrenmek ve çocuklarımıza da öğretmek zo- rundayız. Bunu etkin kullanmayı öğrenemez ve öğrete- mezsek mutsuz, depresif, çeşitli psikolojik sorunları olan bir nesil şeklinde çoğalmaya devam edecekler.
According to the research, most people who try to show their happiness to the environment have deficiencies in their lives.
The desire to be liked, shown and appreciated by everyone has enslaved everyone. Most people are depressed when the number of followers isn’t increasing. Because the virtual world has become the reality of all of us.
Although we are in the age of communication, we have unfortunately lost our ability to communicate face-to- face and started to experience a virtual reality.
We found and added elementary school friends and high school lovers one by one on social media, which enabled us to build a bridge with the past. While we were unable to cope with the moment, we joined the past and made our lives difficult. We are having problems in the social media as we have never experienced before.
We couldn’t do our own business since we are busy to think about others. People started to complain, “you didn’t like, you didn’t share, you didn’t comment”, etc.
The words written to guide people became the most important weapon in the battle of social media. And unfortunately, this arena was a grave for many friends and relatives.
At this point, we are experiencing social media poisoning and the best antidote is to learn to use the positive effects of social media in a way that has a positive effect on our lives. We need to keep up with the developing technology. We have to learn to use social media correctly and teach our children. If we cannot learn and teach how to use this effectively, they will be raised in a generation that is unhappy, depressed, with various psychological problems.
13
   13   14   15   16   17