Page 99 - Alys and Pavle 2020
P. 99

... huhhhuh
amocdecudnina
yregrusniarbesuaceb
purehekawotelbissopebdluohsti
erustonm’itubegamilatnemraelcaevahiosyako gnidrowehttahw
evah t’ndluow i smret fo sriap ralucitrap uoynihtiwemdlohuoy emnihtiwuoydlohi erehterasniksruo stnemgipehtfoerutcippuesolcaekatuoynac ?rehtohcaeotni nosob sggih 

   96   97   98   99   100