Page 2 - LEIFblad - 9de druk
P. 2

LEIF wordt reeds gesteund door:

www.janssen-cilag.com       C 0 M 0 Y 0 K 72
                 R107 G108 B110
                 PMS 7540 C
                 C 0 M 100 Y 60 K 37
                 R164 G23 B27
                 PMS 1955C

                                VVRO

                             Vereniging voor
                            Verpleegkundigen

                              Radiotherapie
                               en Oncologie

           NVKVV V.Z.W.
           NVKVV V.Z.W.

FOD Sociale Zekerheid
en FOD Volksgezondheid, veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu

Association Pharmaceutique Belge                       Fonds Zr. Leontine
Algemene Pharmaceutische Bond                         Palliatieve zorg

  CNK nummer: 2545-184       se d

                                  Situations of Extreme De penden c y

                 2
   1   2   3   4   5   6   7