Page 3 - LEIFblad - 9de druk
P. 3

LevensEinde InformatieForum (LEIF)

“In een rolstoel belanden is een grote klap, maar als je door de progressie
    van je aandoening ook nog eens te maken krijgt met onmenselijke pijnen
    waardoor je dag en nacht ligt te kronkelen en bij tijden het bewustzijn ver-
    liest, brengt dat een grote onzekerheid in een mensenleven. “Hou ik dit nog
    lang vol? Wat als het nog erger wordt?” Allemaal vragen die in je hoofd
    rijzen. De onzekerheid maakt je kapot waardoor je je soms zou laten leiden
    tot wanhoopsdaden.
    Sinds mijn papieren met betrekking op mijn levenseinde in orde zijn, dank-
    zij LEIF en ULteam, ben ik bij
    wijze van spreken weer gaan
    “leven”. Met de gedachte dat
    ik niet onnodig hoef af te zien
    als het te erg wordt, dat er een
    “noodrem” bestaat. Hierdoor is
    er een hele hoop stress van me
    afgevallen en kan ik opnieuw
    genieten van elk allerkleinste
”moment! Ik hoop dat het taboe
    rond het levenseinde wegvalt.
    Dit zou heel wat meer levens-
    kwaliteit brengen!
                            Marieke Vervoort, goud en zilver, Paralympics, London, 2012
                        mascotte W.E.M.M.E.L., expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’

    Steun LEIF, het LEIFblad of ULteam:
    Rekeningnummer LEIF of LEIF-ULteam:
    979-2491213-64 of BE 29 9792 4912 1364

                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8