Page 4 - LEIFblad - 9de druk
P. 4

LevensEinde InformatieForum (LEIF)

    LEIFblad – Levenseinde en wetgeving – een praktische gids

     Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan, wordt wel eens gezegd.
     Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor niemand een zekerheid.
     Feit is dat in ons land de helft van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt.
     De overigen sterven rustig in hun slaap of overlijden plotseling, bijvoorbeeld door
     een verkeersongeval of een hartinfarct. Ideaal gesproken moet de patiënt in de
     medische besluitvorming betrokken worden, zijn lot zo veel mogelijk zélf kunnen
     bepalen.
     Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen
     door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem
     daarin bij. Deze brochure wil de wetten die hier van toepassing zijn, nl. de patiën-
     tenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie
     praktisch toelichten. Weinig mensen zijn met deze wetten en mogelijkheden ver-
     trouwd. Wij hopen dat deze brochure hieromtrent enige duidelijkheid mag bieden en/
     of kan helpen in het maken van belangrijke keuzes. In het midden van dit LEIFblad
     zitten afzonderlijk alle wettelijke wilsverklaringen die men kan invullen om ‘met zijn
     papieren’ in orde te zijn.
     Het einde is te belangrijk om er niet bij stil te staan. Dit LEIFblad is ook bedoeld voor men-
     sen die momenteel met het levenseinde geconfronteerd worden, als naaste, familielid,
     zorgverlener of arts.
     Het LEIFblad kan zeker gebruikt worden om het overleg tussen de patiënt (en/of
     zijn/haar familie), de arts én het begeleidend team te vergemakkelijken.
     Hopelijk mag het LEIFblad bijdragen tot een beter levenseinde zonder vermijdbare
     ellende.

    Elke mens heeft het individuele recht op een vrije
    keuze voor een waardig levenseinde. Het is de plicht
    van onze maatschappij om dat recht te vrijwaren.

“ ” Christine Van Broeckhoven
                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9