Page 6 - LEIFblad - 9de druk
P. 6

Inhoud

vzw LevensEinde InformatieForum (LEIF) 	              p. 7

LEIFartsen, LEIFnurses en andere zorgverleners, LEIFlijn	      p. 8

Wat kan je concreet doen en vooraf plannen? 	            p. 12

De leessleutel van het LEIFblad 	                  p. 13

Wat te doen in een bepaalde situatie? 	               p. 15

’Wist je dat …?’ 	                         p. 19

Meer informatie over de antwoorden bij de lijst ‘Wist je dat …?’ 	 p. 22

Hoe schrijf je een schriftelijk verzoek om euthanasie 	  Middendeel p. A (na p. 28)

Toelichting bij de wettelijke documenten 	             Midden p. B

en de 4 gebruiksklare documenten	                  Midden

Het LEIFplan: bondig overzicht van de mogelijkheden         Helemaal middenin
bij het levenseinde : roze gekleurde bladen	

Trefwoordenlijst 	                         p. 42

Nuttige gegevens 	                         p. 44

W.E.M.M.E.L., expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’	        p. 55

“Aanvraagformulier voor je persoonlijke LEIFkaart 	         p. 56
   Mijn beide ouders en beste vriend zijn op een
   menselijke manier kunnen gaan wanneer het le-
   ven onvoldoende kwaliteit nog had. Zo wil ik ook
verder leven. In een grootstad als Brussel met

veel diversiteit in levenstandaard en -opvattin-          Eric Corijn

gen valt nog veel te doen voor de kwaliteit van het leven zelf en ook van

het levenseinde. De kindersterfte is er gestegen wegens de groeiende

armoede. En velen zijn ook geen voorstander van de zachte dood. Beide

zijn nochtans inzet voor waardig leven en beschaving.

                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11