Page 1 - Collection
P. 1

Қ А З А Қ С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  Б І Л І М  Ж Ә Н Е

                                       Ғ Ы Л Ы М  М И Н И С Т Р Л І Г І                      Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы

                      "Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ                                      педагогикалық колледжі"


                                                    МКҚК


                                          "Collection"                               (about the stages of teaching listening)
                                                Көкшетау, 2021
   1   2   3   4   5   6