Page 11 - 08 Silver en de chakra's
P. 11

Er is altijd een bezinningsperiode nodig om te groeien in bewustzijn en dat gebeurt in de geestelijke wereld tussen twee stoffelijke levens in.


   9   10   11   12   13