Page 23 - 08 Silver en de chakra's
P. 23

Daardoor ga je verbanden zien die tot meer inzicht leiden en er vindt uitwisseling plaats van energie met je medemens zodat je het
‘ik en jij-besef’ ontdekt.


   21   22   23   24   25