Page 11 - 11 Silver en het volbewustzijn
P. 11

Dat ontstaat door een drang die je voelt vanuit je wezen dat al vele stoffelijke levens heeft doorlopen.


   9   10   11   12   13