Page 7 - 09 Silver en de godsdiensten
P. 7

Als je al die boeken naast elkaar legt en leest, kom je tot de conclusie dat de strekking eigenlijk hetzelfde is, waarbij de geboden een leidraad voor het leven zijn.


   5   6   7   8   9