Page 23 - 13 Silver en de planeet
P. 23

Want emoties, die elk mens heeft,
kun je zien als een uitnodiging
om op zoek te gaan naar de rode draad in je leven.


   21   22   23   24   25