Page 9 - 13 Silver en de planeet
P. 9

Het wezen verblijft eerst
in onbewuste staat gedurende heel wat levens in een dierenlijf.


   7   8   9   10   11