Page 15 - Silver och väsendet
P. 15

Väsendet
är alltid på väg
och ofta dominerar tankehättan,
som vill följa sin egen väg.


   13   14   15   16   17