Page 21 - Silver och uppgiften
P. 21

Du kommer också
allt oftare
i kontakt med situationer som har att göra med det som till slut är din uppgift i detta liv.


































































































   19   20   21   22   23