Page 9 - Silver och uppgiften
P. 9

För någonstans
i varje människa ligger det lagrad
en blåkopia
till hennes uppgift och med den vill du då sätta igång.


   7   8   9   10   11