Page 3 - KORTE INTRODUCTIE.indd
P. 3

KaBeiRoi
KaBeiRoi Verlag ■ Arlesheim Uitgeverij KaBeiRoi ■ Den Haag
In confrontatie met het materialistische mensbeeld zichzelf kunnen denken én ervaren als een wezen dat bestaat
uit lichaam, ziel en geest, dient zich aan als een van de centrale opgaven van de huidige tijd.
Een markant fenomeen dat de goede verstaander in dit verband tot verdieping oproept, is het maatschappelijke debat over het vinden van een juiste verhouding tot de in de komende decen- nia te verwachten verdere integratie van mens en machine.
‘Bronnen van de euritmie’ wil inzicht verschaffen in de mens als een wezen dat zich door en in de euritmie op een vrij scheppende wijze kan verbinden met de krachten van het Woord zoals deze zowel aan hemzelf als aan de wereld ten grondslag liggen.
€ 69,50
Dundruk in linnen ǁ 1392 pagina’s ǁ april 2018 ISBN 978-90-828204-0-9
Vraag uw boekhandel of bestel portvrij via deze website!


   1   2   3   4