Page 1 - JubileumMagazine50JaarSpark
P. 1

JubileumMagazine	

50	jaar	SPARK	

	
	

                             Wie	en	wat	is	SPARK?	

                               De	atleten,	de	vrijwilligers,		
                                  de	baan	en	de	kantine!	

                      Deze	vier	aspecten	zorgen	er	samen	voor	dat	we	trots		
                      kunnen	zijn	op	een	vereniging	die	er	is	voor	iedereen:		

                         van	jong	tot	oud,	van	sprinter	tot	marathonloper!
   1   2   3   4   5   6