Page 3 - A diary of a Daytrader
P. 3

FÖRORD Gränslandet
Minnen.
Med risk för att låta dramatisk, så är ju minnen det enda vi behåller från förr. Vare sig de är i våra tankar, i form av ett föremål, kanske ett fotografi eller som i detta fall: ord nedteck­ nade på papper.
Dikt.
För mig är det svängrum. Att beskriva och sätta färg. Som sökarens känsla av att inte höra hemma någonstans.
När jag en dag började binda ihop mina ord så började en berät­ telse att ta vid. När jag sedan delade dessa fragment med andra, så kände jag mig trygg därför att ingen som läste kände mig. Att någon ens skulle finna min berättelse intressant förvånade mig, men jag upptäckte snart det för mig oväntade: att flera som läste ville höra mer. Kanske fanns det ett lika uppdämt behov i mig att få skriva som ett tomrum bland läsarna att fylla? Troligtvis är det både och, men faktum är att jag genom denna roman tagit mig bortom min comfort zone och in i gränslandet. Lotsad av er läsare och alla de som peppat mig att fortsätta skriva.
Så här följer nu min berättelse, min roman baserad på och inspirerad av egna upplevelser. Ofta överträffar dikten verklig­ heten, men ibland är det precis tvärtom. I takt med att åren går och minnenas konturer blir allt svagare så överlappas gränserna och en del flyter ihop till ett. Med det sagt så är detta en fiktiv historia där eventuella likheter med verkligheten är rent slumpmässiga.
7   1   2   3   4   5