Page 121 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 121

CONTRYSMART • KONST
  det, laborerandet och skapandet. Här laddar jag upp, andas frisk luft och när jag kommer tillbaka till stan är jag alltid taggad.
Någon traditionell bild av betande kor eller älg i skogsbryn, signerad Andreas Varro, ser
vi inte komma. Men
en sak är säker. Det kommer mer av hans fotokonst som vidrör, berör och – i den bästa av världar – också påverkar, förbättrar och utvecklar.
www.itsvarro.com
 COUNTRY
SMART
121
  ANDREAS VARRO

   119   120   121   122   123