Page 141 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 141

 COUNTRYSMART • CHECKA IN!
Foto: Ångkraftverkets arkiv
  En gång i tiden drevs nästan hela Sverige med energi från ångkraftverket i Västerås. När ny metod tog över blev ändå den gamla tegelfabriken kvar med sina turbiner och maskiner, pannor och rör. Idag ett min- nesmärke över tekniskt utveckling kombinerat med en önskan att skapa ett bättre samhälle med hjälp
av ny kunskap. Och lika viktigt som byggnader och teknik är de människor som med sitt arbete bidrog till att hålla ångan uppe ända fram till 1992.
  CCOOUUNNTTRRYY SSMAARRTT
114411
    
   139   140   141   142   143