Page 116 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 116

 COUNTRYSMART • MÖBELKONST
Ständigt ståndaktigt
Årets första utställning på Svenskt Tenn lyfter Josef Franks filosofi kring stolars utformning och bekvämlig- het. Här visas Josef Franks stolformgivning i sin fulla bredd, samtidigt som tre nya stolar signerade Josef Frank
”lanseras ur det historiska arkivet.
 Planeringen för den här ut- ställning startade redan för ett par år sedan. Vi ville lyf- ta det genuina och det som i
grunden är Svenskt Tenn, nämligen Jo- sef Franks snickerimöbler som kom att bli en av hans paradgrenar och signum. Josef Frank hade en egen filosofi kring denna vardagliga möbel och hur en stol utformas på bästa vis. Det här är en vik- tig och hållbar kunskap som vi vill dela med oss av, säger Thommy Bindefeld, marknadschef och kreativt ansvarig.
Utställningen visar på Josef Franks stolformgivning i sin fulla bredd. Dess- utom presenteras tre nya stolar med oli- ka funktioner och uttryck som är häm- tade ur Svenskt Tenns historiska arkiv, samtliga formgivna av Josef Frank.
Vikten av god hantverkstradition blir så tydlig när vi nu lanseras dessa tre vitt skilda stolar från arkivet. När god de- sign och kunskap om hantverket möts så resulterar det i en kvalitetsprodukt som håller över tid.
Utställningen pågår sedan den 9 fe- bruari på Strandvägen 5 i Stockholm.
www.svenskttenn.se
Fåtölj 930
Josef Frank formgav Fåtölj 930 på 1940-talet, med idén att skapa en möbel som skulle ackompanjera sminkbordet i sovrummet: en mindre klubbfåtölj med hög benställning. Idag tillverkas den på O.H. Sjögrens möbelfabrik i Tranås, som tillverkat stoppmöbler
för Svenskt Tenn sedan 1982. Att tillverka Svenskt Tenns stoppmöbler är en tidskrävande process som kräver stor hantverksskicklighet. Ett team exceptio- nella möbelsnickare, sömmerskor, tapetserare och polstringspersonal står bakom utförandet, ledda av fjärde generationen i släkten Sjögren.
Pris: 27 000 kr.
  116
COUNTRY
SMART
    

   114   115   116   117   118