Page 139 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 139

 COUNTRYSMART • DESIGN
 TEXT & FOTO CARL HANSEN & SON
Rikke Frost studerade vid Arkitekthögskolan i Århus i Danmark och har sedan år 2004 sin egen studio. I sin design fokuserar hon på inno- vativa och funktionella kon- struktionslösningar, och hon blandar gärna olika typer av material. Med soffan Sideways vill hon bjuda
in till samtal, och i februari lanseras den av Carl Hansen & Son.
     C
O
U
N
T
R
139
C
O
U
N
T
Y
S
M
A
R
T
R
Y
S
M
A
R
T
    

   137   138   139   140   141