Page 152 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 152

COUNTRYSMART • CHECKA IN!
Redan adressen ger en första ledtråd till historien. Lokvän- darvägen 20, Riks- gränsen! Här stod en gång i tiden loken uppstallade när de inte var i tjänst, och tack vare dåtida ingenjörskonst kun- de loken vändas till vald färdriktning. Lokstallet var i drift från 1902 till 1923 då elektriciteten tog vid. Men delar av lokstallet har fått leva vidare i en ny byggnad, och den gamla halvcirkelfor- made granitmuren löper idag genom delar av Niehku Mountain Villa som ett intressant arkitektoniskt inslag, och bärare av platsens historia.
Nordsamernas kultur och tradi- tion har också en given plats i Niehku Mountain Villa, och det återspeglas i namnet Niehku som är nordsamiskans ord för dröm. För grundarna bergsgui- den Jossi Lindblom och Patrik ”Strum- pan” Strömsten, sommeliér och kröga- re, är det en vision som blivit verklighet.
– Niehku Mountain Villa är verkli- gen en dröm som går i uppfyllelse för oss, vi två barndomskompisar som växt upp i närområdet. Vi har båda rest jor- den runt, men det fantastiska fjälland- skapet runt Riksgränsen är unikt och det har fört oss tillbaka till våra rötter. Det är stort att vi med Niehku Moun- tain Villa kan dela med oss det histori- en, trakten och naturen har att erbjuda genom exklusiva upplevelser. Inne som ute, säger Jossi Lindblom.
Arbetet påbörjades 2012, och under våren 2018 checkade de första gästerna in på Niehku Mountain Villa. Då, som nu, en unik plats som kombinerar fan- tastiska naturupplevelser med högsta komfort vad gäller boende, samvaro och gastronomi.
Hotellet har vunnit flera prestige- fyllda utmärkelser, som National Geo- graphic Traveller Big Sleep Awards – vinnare ”Snow Queen”, september 2020. UNESCO Prix Versailles – värl- dens bästa hotellinteriör, september
    152
COUNTRY
SMART
  

   150   151   152   153   154