Page 53 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 53

Vatten, statyer, formklippta figurer och oändliga rader med välformade häckar - allt som hör en klassisk trädgård till.
COUNTRYSMART • TRÄDGÅRD
   ”Den andra fasen i trädgården, den som gjordes efter kriget, blev mer klassisk med långa siktlinjer och med rabatter med ett mer arkitektoniskt uttryck.”
Under 1940-talet började Lawrence be- kymra sig för trädgårdens framtid. Han var nu själv i sjuttioårsåldern och till- bringade mer och mer tid i Frankrike, på grund av sin vacklande hälsa. År 1948 övertogs Hidcote av the National Trust, som den allra första trädgården som man förvärvade. Major Lawrence Johnston avled 1958. Under sin levnad kallades han också för The Quiet American Gar- dener.
www.nationaltrust.org.uk/hidcote
 COUNTRY SMART
53
     51   52   53   54   55