Page 78 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 78

COUNTRYSMART • INREDNING
Fyra händer och ett gäng maskiner arbetar i snickeriet i Engarn, medan tapetserarmäs- tare Helena Engström jobbar i sin verkstad inne i Stockholm. Möblerna tas fram ur förnyelsebara material och med ett långsiktigt perspektiv.
– Idén är större än att bara sälja. Det handlar om omsorg och hållbar utveckling. Det är ett småskaligt indu- striellt möbelhantverk som ett komple- ment till fabriksproducerade möbler, säger Åke.
Åke Axelssons verksamhet sträcker sig över mer än 60 år, från femtiotalet tills idag. Han har ritat och skapat ota- liga miljöer i bibliotek, krogar, skolor, kyrkor och museer. I samband med miljöskapandet utvecklades också fle- ra av hans kända stolsmodeller. De har nått marknaden och tillverkats på det anrika möbelföretaget Gärsnäs, där Åke är delägare tillsammans med sin dotter Anna Klockby och hennes man Dag Klockby, som är vd.
”Åke Axelssons verksamhet sträcker sig över mer än 60 år, från femtiotalet tills idag.”
Nu vill Åke sälja sina egenproducera- de möbler till privatmarknaden. Det ville han redan på sextiotalet, då han ledsnade på sin inredningsfirma och drog igång ett snickeri, inrymt i Vax- holms stadshotell. Den gången var han lite för snickarromantisk, och det var svårt att leva på att sälja möbler över disk. Åke återvände därför till
   78
COUNTRY
SMART
  

   76   77   78   79   80