Page 86 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 86

COUNTRYSMART • INREDNING
  färgpalett med varmare toner för att ge en starkare känsla av trygg- het. Hemmet är inte längre bara en plats för vila och återhämtning, utan även en källa till ny energi och inspiration. Jordiga toner får en ny plats i hemmet, i sällskap av mer vågade accentfärger.
– India Yellow är en färg som är både vänlig och djärv, vilket känns typiskt för 2021. Nyanserna Jitney och den något mörkare Dead Sal- mon är givna baskulörer som kan användas både för sig själva och i kombination med andra färger för att addera djup, säger Joa Studhol- me.
”Jordiga toner får en ny plats i hemmet, i sällskap av mer vågade
a c c e n t f ä r g e r.”
Till följd av att de flesta spenderar mer tid i hemmet blir längtan efter rena och tidlösa toner allt tydliga- re, där inte minst blått får ett nytt utrymme. Joa Studholme förut- spår framförallt mer livliga nyan- ser såsom Pitch Blue, Stiffkey Blue och Ultra Marine Blue. Blått res- ponderar väl till ljus, vilket skapar möjligheter att använda ljuset för önskad effekt. I upplysta utrym- men framträder färgen som mer livfull och energisk, medan blått i mörkare utrymmen ger en djupa- re och mer exklusiv känsla.
När omvärlden upplevs som
  86
COUNTRY
SMART
  
   84   85   86   87   88