Page 97 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 97

tyg. Jag visade fram pappret från min svenska optiker, och han sa vänligt att:
”Madame er läkare behöver stämpla och skriva under det här in- tyget.”
”Nej då, i Sverige får vi den här typen av intyg och det fungerar bra.” ”Det är säkert så men här i Frank- rike behöver vi ett recept från er lä- kare, så be honom bara stämpla och signera så ordnar vi gärna med era
glasögon”.
Vad gör man när man är i akut- behov av glasögon och knappt kan läsa sms fast man förstorat texten till max? Jag gick hem och insåg att det här kommer ta alltför lång tid att få något papper stämplat av en svensk ögonläkare. Tänkte att hur svårt ska det vara egentligen? Hittade en stäm- pel från tillverkningen av förra årets julkort. Andades lite på den, klämde till på pappret och signerade med samma bokstäver ”PHD Monsie- ur God Jul”. Tillbaka hos optikern i
granbyn några dagar senare.
”Oh, Madame det gick ju väldigt fort och bra. Vad heter er doktor i ef-
ternamn God eller Jul?”
Ja, ni förstår inte helt lätt med ad-
ministrationen ibland. Och jag und- rar fortfarande hur elbolaget resone- rar när de i snart sex år får checkar från Madame Skoldmark som beta- lar en elräkning som står på Madame Tenninge.
www.labellevue.se
COUNTRY SMART
97
COUNTRYSMART • YVONNE PÅ LA BELLE VUE
    Yvonne Tenninge
       95   96   97   98   99