Page 28 - MAGAZINE ZINO 2022-2023
P. 28

-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Makeup
Event Masterclass Le Samedi 08 Octobre 2022 à la la villa Alfira s’est tenue la MASTERCLASS MAKEUP M
M
M
A A A A C C en en partenariat avec ZINO 2
2
28
8l
lM
M
M
a a a a g g g g a a a a z
z
z
z
i i i i n n n n e e e e 2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2


   26   27   28   29   30