Page 23 - OH15
P. 23

EEN BETERE
AFSPIEGELING
VAN DE SAMENLEVING
De havenbanen liggen voor het oprapen, maar niet altijd voor vluchtelingen en statushouders. Max Sips, oprichter van bemiddelingsbureau Port of Opportunities, wil daar verandering
in brengen door ze te begeleiden naar een duurzame baan die past bij hun situatie en kwaliteiten. Het Havenbedrijf Rotterdam investeert in de sociale onderneming, zowel met financiële middelen als bij de strategische en praktische uitvoering. COO (Chief Operating Officer) van het Havenbedrijf, Boudewijn Siemons, noemt het initiatief een deel van de oplossing om het personeelstekort terug te dringen. 'En nog belangrijker: op de langere termijn helpt het om de Rotterdamse haven een betere afspiegeling van de samenleving te laten zijn.'
Tekst: Kim Hoefnagels Fotografie: Lennaert Ruinen
Max Sips kent de verhalen van veel van de werkzoekenden die hij het afgelopen jaar heeft leren kennen uit het hoofd. Neem de Oekraïense Valeriia, die inmiddels aan de slag is bij stukgoed stuwadoor Rhenus Logistics. Ze is blij dat ze haar carrière in de havenlogistiek kan voortzetten. En dat ook nog eens in een stad die haar doet denken aan Odes- sa, haar geliefde thuisstad, die ze heeft moeten ontvluch- ten vanwege de oorlog in haar land. Of maintenance
engineer Mahmoud, die sinds begin dit jaar officieel in dienst is bij het chemiebedrijf Ducor Petrochemicals. Voor hem voelt het als een overwinning dat hij na jaren niet meer afhankelijk is van een uitkering en een eigen inkomen verdient.
Ondanks dat Valeriia en Mahmoud enorm gemotiveerd waren om deel te nemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt, was het voor hen lastig om passend werk te vinden,
vertelt Sips. ‘Werkgevers denken vaak dat talent zijn weg wel vindt, maar in de praktijk hebben vluchtelingen en statushouders een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk en vaak ontbreken de juiste diploma's.’
Dat Valeriia en Mahmoud toch een baan hebben
gevonden, komt mede dankzij de bemiddeling van Sips.
De jonge ondernemer staat aan het roer van Port of Opportunities, een arbeidsbureau dat werkzoekenden, specifiek statushouders en nieuwkomers, aan passend werk helpt in het Rotterdamse haven- en industrieel complex. Sinds de oprichting in september 2022 heeft de sociale onderneming ruim dertig succesvolle matches gemaakt en de verwachting is dat dit aantal snel toeneemt. Sips: ‘Het personeelstekort in de haven is enorm. De teller staat op ruim achtduizend vacatures, waarvan tweederde moeilijk te vervullen is.'
Vliegende start
Toch was deze ongekende persooneelskrapte niet de
ONZE HAVEN • 23   21   22   23   24   25