Page 51 - OH15
P. 51

 Onbekend maakt onbemind
Haar keuze voor bouwtechniek heeft Charlotte een boeiende werkomgeving gebracht. In de traditionele sector zoals de bouw, komt ze echter ook regelmatig tegen
dat een opdrachtgever geen vrouw als gesprekspartner verwacht. “Dan vragen ze mij of ze iemand kunnen
spreken die inhoudelijke vragen kan beantwoorden", lacht Charlotte. “Ik ben eraan gewend, maar verbaas me er wel over. In Scandinavische en Aziatische landen zie je meer vrouwen in de techniek werken.”
Hoe het komt dat we in Nederland daarin achterlopen? “Het aantal meisjes dat exacte vakken kiest op de middelbare school, is nog steeds klein. En daar
begint het. In het verleden heb ik daarom op scholen voorlichting gegeven over werken in de bouw. Dat gebeurde via een inschrijving. Uiteindelijk waren
het daardoor alleen de jongens die ik voor me had. Onbekend maakt onbemind. Dat vind ik jammer.”
Mijn middelste dochter koos voor een technische studie,
civiele techniek. Mijn oudste dochter is psychologie
gaan studeren en mijn jongste dochter studeert nu MBRT, een combinatie van gezondheidszorg en techniek. Alle drie heb ik gesteund in hun keuze. Je moet namelijk vooral iets gaan doen wat je leuk vindt. Toch hoop ik dat meer meisjes en vrouwen voor een technische studie
of technisch beroep zullen kiezen en dat de technische sector daardoor meer divers zal worden. Als vrouw breng je iets anders mee op de werkvloer. Dat is voor elk bedrijf goed.”
Langer doorwerken na haar pensioen zoals haar collega Otto van den Broek, vindt Charlotte nu nog te vroeg om over na te denken. “Ik ben nu 53. Als je merkt hoe de digitalisering een vlucht neemt, en ontwikkelingen in de markt steeds sneller gaan, dan laat ik de toekomst vooral op mij afkomen. Behalve gezond en fit blijven met lieve mensen om mij heen, heb ik geen bijzondere dromen. En ik koester mijn werkplek met veel zelfstandigheid, leuke projecten en collega's.”
ONZE HAVEN • 51


   49   50   51   52   53