Page 63 - OH15
P. 63

‘MEESTAL SLEPEN
WE SCHEPEN,
GEEN BETONNEN
ELEMENTEN’
Tekst: Nienke Landré Fotografie: Lennaert Ruinen
Twee tunnelelementen van zo’n 50.000 ton per stuk verslepen vanuit de werkhaven bij Damen Verolme Rotterdam naar de afzinklocatie in
het Scheur. Een complexe klus die bij Boluda Towage in vaardige handen is. Dit alles om de Maasdeltatunnel voor de Blankenburgverbinding aan te leggen. Tow Master Jan van Wingerden zat er met zijn neus bovenop.
Jij hebt een bijzonder beroep, Jan: Tow Master.
Wat is dat?
‘Als Tow Master coördineer je complexe sleeptransporten met meerdere slepers, zoals bij het transport van de Blankenburg-elementen. Je communiceert met de kapiteins op de sleepboten en bent verantwoordelijk voor het transport. Het is de bedoeling dat je op alle facetten van het project of transport het overzicht houdt. Tow Master word je dan ook niet zomaar. Je kunt het beroep niet op school leren, maar alleen via een intern opleidingstraject. Eerst moet je de Zeevaartschool doorlopen en daarna ervaring opdoen als kapitein. Pas dan kun je intern worden opgeleid tot Tow Master. Duurt ongeveer anderhalf jaar. Mooiste vak van de wereld.’
Bij Boluda Towage!
‘Zeker, sinds 2016. We bieden wereldwijd havensleepdiensten op maat in alle belangrijke havens. Het moederbedrijf, Boluda Towage Group, is een familiebedrijf waarvan de roots teruggaan naar 1837. Het bedrijf is met
een vloot van meer dan vierhonderd schepen in zo’n honderd havens aanwezig. Ik ben na de middelbare school naar de Zeevaartschool gegaan, heb een aantal jaar op de grote vaart gezeten en ben vervolgens aan de slag gegaan in de sleepvaart in de Rotterdamse haven. Voordat ik bij Boluda begon, was ik sleepbootkapitein bij verschillende maritieme bedrijven in de regio. Bij Boluda ben ik eerst als kapitein gestart en na een intern opleidingstraject in 2019 ben ik hier ook als Tow Master actief.’
Dat was ook jouw rol in het transport van de tunneldelen voor de Blankenburgverbinding.
‘Klopt, maar vanwege de omvang van het transport
deed ik de coördinatie ervan samen met twee andere Tow Masters. We hebben alle drie vanuit een andere positie en invalshoek het transport begeleid. Een heel complex transport. Het gaat om de aanleg van de nieuwe snelweg A24, de Blankenburgverbinding. Die moet de A20 bij Vlaardingen verbinden met de A15 bij Rozenburg. Onderdeel daarvan is een zinktunnel, de Maasdeltatunnel. Deze tunnel verbindt de noord- en zuidoever van het Scheur/de Nieuwe Waterweg. Daar zijn twee gigantische tunnelelementen voor gebouwd, die Boluda mocht verslepen.’
Waar moet ik bij ‘gigantisch’ aan denken?
‘De elementen wegen zo’n 50.000 ton per stuk. Het eerste tunneldeel, Alara, is 185 meter lang, veertig meter breed en acht meter hoog. Het tweede element, Isabella, heeft
ONZE HAVEN • 63
   61   62   63   64   65