Page 76 - OH15
P. 76

Hans van Gent is een aanpakker die van vele markten thuis is. Van docent en zelfstandig ondernemer tot COO bij vermogensbeheerders: Hans heeft het allemaal gedaan. Zijn hart klopt het snelst voor IT en de maritieme sector (en Feyenoord). Een combinatie die hij vond bij
IT Campus Rotterdam, waar hij sinds april projectleider is van het programma Next Maritime Professional.
IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie die zich inzet voor meer en beter IT-talent voor de stad en voor digitaal vaardige Rotterdammers. De onafhankelijke organisatie is opgericht om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van digitalisering te stimuleren. Met een samenhangend programma, projecten en een gezamenlijke aanpak zorgt IT Campus Rotterdam voor impact en verandering op
de IT-arbeidsmarkt. Een van de programma’s binnen IT Campus Rotterdam is Next Maritime Professional.
Next Maritime Professional... klinkt goed, maar wat is
het eigenlijk?
‘Het programma heeft een belangrijke doelstelling: meer
en beter IT- en digitaal vaardige medewerkers in de Rotterdamse haven. De wereld verandert in rap tempo. Zonder IT- en digitale vaardigheden ben je zowel in je
werk als privé nergens. In haven-gerelateerde beroepen
is dat niet anders. Denk alleen al aan navigatiesystemen
op schepen, of de digitale afhandeling van bijvoorbeeld documenten van een container uit China. Daar zitten allerlei digitale systemen achter die moeten worden ontwikkeld, onderhouden en waarmee mensen moeten kunnen werken. Om meer IT-talent de haven in te krijgen en huidige medewerkers digitaal vaardig(er) te maken, is in 2020 het programma Next Maritime Professional opgezet.’
Wat doen jullie dan concreet?
‘Best veel! Om te beginnen willen we de haven aantrekkelijk maken voor IT’ers. Dat doen we door
te laten zien welke kansen daar voor hen liggen.
Verder willen we ook de digitale vaardigheden van huidig havenpersoneel verbeteren. Daarom initiëren
we activiteiten voor om-, her-, bij- en opscholing van medewerkers. Wij maken op een onafhankelijke manier het opleidingsaanbod inzichtelijk en laten bedrijven zien welke betaalde en gratis scholingsmogelijkheden er zijn. Tot slot verbinden we onderwijs en maritieme bedrijven door samenwerking te faciliteren om opleidingen beter af te stemmen op de veranderende arbeidsmarkt.
Zo proberen we samen met onderwijs, overheid en bedrijfsleven flinke stappen te zetten in de digitale transitie naar duurzaam en inzetbaar personeel.’
Lukt het een beetje om mensen enthousiast voor
IT te maken?
‘Dat moet al op jonge leeftijd beginnen. Daarom laten we leerlingen op basisscholen en het voortgezet onderwijs zien dat er veel meer achter automatisering zit dan alleen een spelletje spelen of een stekkertje in de muur duwen. Het is belangrijk dat kinderen al jong inzien dat er in de IT veel leuke dingen zijn te doen en te leren. Daar zijn speciale programma’s voor. Niet alleen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs, maar ook voor mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.’
Hoe is het nu gesteld met IT-talent in de haven?
‘Dat is er veel te weinig. Daarom willen we potentieel talent enthousiast maken voor IT-beroepen, maar ook om- of bijscholing in die richting faciliteren voor mensen die nu al in de haven werken. Dat past ook bij het
thema Een leven lang ontwikkelen, dat de Rijksoverheid stimuleert. Een thema dat een grote rol speelt in werkgevers- en onderwijsland. Kwam je vroeger van school af als bijvoorbeeld lasser, dan bleef je dat tot aan je pensioen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Door de almaar toenemende digitalisering veranderen beroepen razendsnel en daar moet je wel in mee kunnen. Kijk maar naar de Tweede Maasvlakte: de containerterminals zijn bijna volledig geautomatiseerd. Vroeger reden er mensen af en aan op vorkheftrucks, maar dat zijn nu allemaal onbemande elektrische wagentjes. Om alles goed te laten draaien, heb je wel mensen nodig die als operator achter de schermen kijken of alles wel goed gaat: programmeurs, functioneel beheerders, noem maar op. En ben jij dan die voormalige heftruckchauffeur, hoe mooi is het dan als jij je kunt omscholen tot operator bijvoorbeeld? En mee kan blijven groeien met je bedrijf?’
Hoe zit het met jullie naamsbekendheid?
‘Die is sterk groeiende. We werken nauw samen met overheid (o.a. Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid Holland), met scholen (o.a. STC, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Erasmus Universiteit) en het (maritieme) bedrijfsleven. Overigens richten we ons op een breder gebied dan de Rotterdamse haven alleen. Ook Den Haag en Westland
en omgeving vallen onder ons werkterrein. Dat geldt
ook voor het maritieme cluster waarin we actief zijn, dat veel breder is dan de zee- en kustvaart. Ook binnenvaart, maritieme techniek, op- en overslag en logistiek op het water, logistiek naar het achterland en energietransitie in de (petro)chemie horen daarbij.’
Wat sprak jou zo aan in de functie van projectleider?
‘Alles komt hier samen voor mij. Ik ben IT-geschoold, heb
76 • ONZE HAVEN

   74   75   76   77   78