Page 13 - Brecon v Blaenavon_24.9.22
P. 13

JAMES EVANS MS|AS
YOUR LOCAL MEMBER OF THE WELSH PARLIAMENT FOR BRECON & RADNORSHIRE EICH AELOD O’R SENEDD CYMRU LLEOL DROS FRYCHEINIOG A SIR FAESYFED
  I’m here to help you
  Rydw i yma i’ch helpu chi
       TELEPHONE OR VIRTUAL SURGERY
APPOINTMENTS AVAILABLE
Please contact me to make appointment
01874 793 142
james.evans@senedd.wales
 APWYNTIADAU FFÔN NEU
GYMORTHFEYDD RHITHWIR AR GAEL
Cysylltwch â mi i wneud apwyntiad
01874 793 142
james.evans@senedd.cymru
This has been paid for by the Senedd Commission from Public Funds. Comisiwn y Senedd sydd wedi talu am hyn o arian cyhoeddus.
   11   12   13   14   15