Page 1 - Minit Mesyuarat 2020_1
P. 1

Minit Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam Kali Pertama Tahun 2020

        Tarikh:     21 Januari 2020 (Selasa)
        Masa:      2.40 petang.
        Tempat:     Bilik Mesyuarat SMK Matang

        Kehadiran:
        1. Cik Halimaton Bt Abdul Hamid
        2. Ustazah Hamimah Aziz
        3. Ustazah Sanisah Sarmun
        4. Ustaz Ahmadan Ghazali

        Agenda 1: Ucapan Pengerusi

        Cik Halimaton mengalu-alukan kehadiran guru-guru Pendidikan Islam ke mesyuarat
        panitia kali pertama bagi tahun 2020.

        Agenda 2: Pembentangan Dan Pengesahan Minit Mesyuarat Panitia bil 4/2019

        2.1 Membentangkan minit mesyuarat kali keempat 2019.
          Minit mesyuarat tersebut disahkan oleh Ustazah Hamimah dan disokong oleh Ustazah
          Sanisah.

        Agenda 3: Perkara Berbangkit

        Tiada

        Agenda 4: Dasar Kurikulum Sekolah 2020

        4.1 Fokus akademik 2020 :
          a) Melepasi tahap penguasaan minimum
          b) Meningkatkan peratus layak mendapat sijil SPM
        4.2 Fokus khas : Pembelajaran kelas abad ke-21(PAK21). Semua kelas wajib melaksanakan
           PdPc abad ke-21.
        4.3 Penekanan kepada 3 proses di bilik darjah yang saling berkaitan : Kurikulum, Pedagogi
           dan Pentaksiran.
        4.4 Fokus bilik darjah : PdPc, PBD dan PLC.
          Meningkatkan kualiti PdPc guru dengan membudayakan PLC.
        4.5 Kehadiran murid ke sekolah ditetapkan > 95% setiap hari dan kesediaan murid dalam
            kelas ditekankan (mematuhi adab belajar).
        4.6 Semua pendidik wajib bertindak lebih agresif dan professional dalam tindakan masing-
            masing.
        4.7 PDCA ( Plan – Do – Check – Action ) diamalkan.
        4.8 PdPc perlu dilaksanakan mengikut dasar yang telah ditetapkan. (Rujuk buku pengurusan
           dan pentadbiran sekolah )

                          Tindakan: Ketua Panitia dan Guru Pendidikan Islam
        Agenda 5: Pelaksanaan Subject Based Classroom (SBC)

        5.1 Setiap guru dipertanggungjawab untuk melengkapkan bilik SBC masing-masing ikut
           kreativiti dan berasaskan kelas PAK21.
        5.2 Pelajar bergerak ke kelas SBC ikut jadual yang ditetapkan.
                              1
   1   2   3   4   5   6