Page 46 - Buku Paket Kelas 2 Agama Hindu
P. 46

                                                  Pengantar
 Sumber: www.wallcoo.net
Gambar 4.1 Ilustrasi keluarga bahagia.
Di rumah, kita mempunyai keluarga. Ayah, ibu dan anak-anaknya disebut keluarga batih.
Keluarga batih adalah keluarga inti. Semua anggota keluarga
wajib saling menghormati.
Saling bertegur sapa dan tolong-menolong.
Tidak boleh berkata kasar kepada saudara.
Semua wajib hormat kepada ayah dan ibu.
Kalau sudah dilaksanakan, keluarga menjadi harmonis. Agama Hindu mengajarkan Catur Paramitha.
        
   44   45   46   47   48