Page 159 - Buku Paket Kelas 9 Seni Budaya
P. 159

Penilaian Pribadi
Nama
Kelas
Semester
Waktu penilaian
: ................................................. : .................................................. : .................................................. : ..................................................
 No.
 Pernyataan
 Ya
  Tidak
  1.
 Saya berusaha belajar dan berlatih dengan sungguh- sungguh untuk dapat menguasai tahapan-tahapan penulisan lakon.
    2.
Saya mengikuti pembelajaran dan pelatihan dengan penuh perhatian, sehingga dapat menguasai tahapan- tahapan penulisan lakon teater modern.
  3.
 Saya melakukan latihan dengan tepat waktu sesuai dengan materi pelatihan.
  4.
 Saya berperan aktif dalam kelompok pelatihan penulisan lakon teater modern.
    5.
 Saya bisa bekerja sama dalam kelompok pelatihan tahapan-tahapan penulisan lakon teater modern.
    6.
Saya menciptakan suasana menyenangkan dalam pelatihan tahapan-tahapan lakon teater modern.
  7.
 Saya menghargai teman-teman dalam melaksanakan latihan tahapan penulisan lakoni teater modern.
    Seni Budaya 149


   157   158   159   160   161