Page 25 - Buku Paket Kelas 11 PPKn
P. 25

     No
  Sila Pancasila
  Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
  4.
 Kerakyatan
yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
 a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama
d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan
musyawarah
e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan
musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
  5.
  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain
c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f. Rela bekerja keras
g. Menghargai hasil karya orang lain
 Tugas Kelompok 1.2
Identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini! Bandingkan dengan hasil identifikasi kelompok lainnya.
 No
  Lingkungan
  Contoh Perilaku
  1.
 Keluarga
 a. ..................................................................... b. ..................................................................... c. .....................................................................
 2.
  Sekolah
  a. ..................................................................... b. ..................................................................... c. .....................................................................
 PPKn | 15
    

   23   24   25   26   27