Page 1 - 20210525 - BNG - Green CT Plaza R2
P. 1

Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Dự Án
                             CÔNG TY CỔ PHẦN BNG HOLDINGS
                             Văn phòng: Tòa nhà Republic Plaza, Tầng 5, A05-20
                             18E Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
                             Email: info@bngholdings.vn Website: www.bngholdings.vn

                            HỒ SƠ NGHIÊN CỨU Ý TƯỞNG                                                   Pre - Conceptual Design                            DỰ ÁN:        GREEN CT PLAZA


                            ĐỊA ĐIỂM:       ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, Tp CẦN THƠ


                            CHỦ ĐẦU TƯ: ANH CƯỜNG
   1   2   3   4   5   6