Page 16 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2015
P. 16

gündem
LACP’den Dört Ödül Birden Aldık
ANADOLU SIGORTA, AMERIKAN ILETIŞIM PROFESYONELLERI LIGI’NDE (LACP), ‘SIGORTACILIK’ KATEGORISINDE EN BÜYÜK ÖDÜL OLAN PLATIN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLÜRKEN, ‘FINANSAL/HIZMETLER’ KATEGORISINDE DE GÜMÜŞ ÖDÜL KAZANDI. EN YARATICI RAPORLAR (MOST CREATIVE) DALINDA TÜM DÜNYA SIRALAMASINDA ALTIN ÖDÜL ALAN RAPOR, AYRICA AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA (EMEA) BÖLGESI’NDE DE PLATIN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.
   Şirketimiz, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen ve dünyanın en saygın yarışma-
larından biri olan, faaliyet raporla- rının değerlendirildiği ‘2014 Vision Awards’da ‘Sigorta’ kategorisinde Platin Ödül aldı. Bu sene 13.’sü düzenlenen ve yirminin üzerinde ülkeden 1.000’e yakın başvurunun gerçekleştiği LACP’de Anadolu
Sigorta ayrıca ‘Finansal Hizmetler’ kategorisinde de Gümüş Ödül’e layık görüldü. 2014 yılı Faaliyet Ra- porumuz, aynı zamanda yarışmaya katılan tüm raporlar arasında En Yaratıcı Raporlar (Most Creative) dalında tüm dünya sıralamasın-
da Altın Ödül alırken; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nde de Platin Ödül’e hak kazandı.
Tayburn tarafından şirketimi- zin yeni ofisinden fotoğraflarla hazırlanan ve 90 yıllık tarihinden kilometre taşlarına yer veren 2014 yılı Faaliyet Raporu, yapılan değerlendirmede 100 üzerin-
den 99 puan aldı. Rapor, kendi sektöründe yarışmaya katılan en iyi faaliyet raporlarından
birisi olarak değerlendiri- lirken; “Kapak Tasarımı”,
“Hissedarlara Mesaj”, “Raporun Anlatımı”,
“Finansal Raporlar”, “Yaratıcılık” ve “Me-
sajların Yalınlığı” başlıklarından 10
tam puan, “Verile- re Erişilebilirlik” başlığından ise 10 üzerinden 9
puan aldı. Konuyla ilgili
açıklama yapan Genel Müdü- rümüz Musa
Ülken, böylesi-
ne değerli bir ödül programından dört ödül birden kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülken şöyle konuştu: “Şirketimiz son yıllarda çok önemli ödüllere layık görülmekte ve çok önemli araştırmalarda oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedir. Aldığı- mız bu birbirinden değerli ödüller hem başarımızı taçlandırıyor hem de daha iyisini yapma yolunda bizi yüreklendiriyor. Anadolu Sigorta olarak 90 yıldır doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyo- ruz. 90. yılımızda aldığımız bu dört ödül bizim için son derece gurur verici. Emeği geçen tüm arkadaşla- rıma teşekkür ediyorum.”
Anadolu Sigorta, geçtiğimiz
yıl 2013 yılı Faaliyet Raporu ile de Amerikan İletişim Profesyonelle- ri Ligi’nde, En Yaratıcı Raporlar (Most Creative) dalında Onur ödülü alırken; kendi sektöründeki mükemmelliği alanındaki değer- lendirmede de Gümüş Ödül’e layık görülmüştü.
Anadolu Sigorta’nın ödül alan 2014 Faaliyet Raporu’na website- miz üzerinden ulaşılabilir.
2001 yılında kurulan Ameri-
kan İletişim Profesyonelleri Ligi, iletişim sektöründe en iyi uygula- maların paylaşımını sağlamak ve örnek gösterilecek iletişim yetene- ği gösterenleri ön plana çıkarmak amacını taşıyor.
 14 | maksimumbiz
 


   14   15   16   17   18