Page 52 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2015
P. 52

spor
ESKRİM
ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE UZANAN HIKAYESIYLE, CENTILMENLIĞIN VE HIZLI DÜŞÜNMENIN SEMBOLÜ HALINE GELEN ESKRIM SPORU, FIZIKSEL VE ZIHINSEL HKAREKETLILIĞINIZI ARTIRIYOR.
 KILIÇ SANATI
     ökeni orta çağda yapılan kılıç dövüşlerine dayanan eskrim sporu, aynı zamanda kılıç sanatı olarak anılıyor.
Kılıç dövüşleri orta çağ Avrupa’sında popüler olarak varlığını sürdürmüş olsa da, modern eskrimin gelişimi 16. yüzyılda yapılan düellolara dayanıyor. Batı Avrupa’ya sıçradıktan sonra ekol değiştiren düellolar, belli bir düzlemde oynanmaya başlanarak daha pratik hale geliyor ve hamle hareketleri ekleniyor.
YENİ EKOLLER GELİŞİYOR
19. yüzyılda düelloları kazananların hapis cezasına çarptırılması sonucu, düelloların tartışmalara son veren misyonu azalıyor. Bunun üzerine de kesici olmayan silahlar kullanılarak, rakibi öldürme amacı gütmeyen, kesici olmayan, az tehlikeli silahlar ve dövüş şekilleri gelişiyor. Gelişen yeni ekoller sonucunda da bugünkü modern eskri- min temelleri oluşuyor.
20. yüzyılda ise eskrim sporu kuralları kesin çizgilerle belirlenmeye başlıyor. Eskrim, spor olarak 1896 tarihinden itibaren olimpiyat oyunlarında yer alı- yor. Daha önceleri rakiplerin birbirine yaptıkları vuruşlar hakem tarafından saptanırken, 1934 yılından itibaren
50 | maksimumbiz
Eskrim sadece bir spor değil aynı zamanda centilmenliğin ön planda tutulduğu bir
kılıç sanatı.
 


   50   51   52   53   54