Page 61 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 61

   HİjYEnE DİKKAT
dünya sağlık örgütü (Who) başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları, mers’le mücadelede en önemli tedbirin, herkesin hijyen kurallarını büyük bir dikkatle uygulamasından geçtiğini belirtiyor. bu tedbirlerin başında; ellerin sıklıkla ve en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, suyun bulunmadığı ortamda alkol esaslı dezenfektan kullanılması, ellerin kurulanması, ağız ve burun temizliği gibi durumlarda kâğıt mendil/havlu tercih edilmesi, kullanılan kâğıt mendil ya da havlunun mutlaka çöpe atılması geliyor.
     kişiye bulaşmış ve 4.951 kişinin ölümüne se- bep olmuştur. Son salgında en ağır etkilenen ülkeler Gine, Liberya ve Sierra Leone olmuş- tur. Bunun haricinde ABD’de 4 vaka, 1 ölüm olmuştur. İspanya’daki tek vaka hastalığı atlatmış ancak hastalık bulaşmış olan köpeği uyutulmuştur.
MErS-cOv
Mers-CoV ise ilk olarak Suudi Arabistan’da tanımlanan, ölümcül olarak seyreden alt solu- num yolu enfeksiyonuna sebep olan bir virüs- tür. Deve sütü, eti ve vücut sıvıları ile bulaşma olmaktadır. Hastalığın başlangıcının develer- de olduğu düşünülmektedir. İnsandan insana yakın temasla, hapşırık, öksürükle saçılan tükürük ile de bulaşabileceği, damlacıkları havada asılı kalabildiği düşünülmektedir. Ara- bistan ve sonrasında Filistin ile devam edip Hac görevini yerine getiren nüfus barındıran Ortadoğu ülkelerinde yayılmaktadır. Halsiz- lik, kırgınlık, ateş, boğaz ağrısı ve öksürük
gibi sıradan grip belirtileri ile başlayıp ishal, solunum sıkıntısı ve ağır zatürre tablolarına dönüşmektedir. Şeker hastalığı, böbrek ve karaciğer yetmezliği, savunma sistemini zayıflatan rahatsızlıkları olan kişilerde hızlı ilerlemektedir ve kaybedilen hastaların çoğu bu gruptadır. Yüzde 30’a varan ölüm oranları söz konusudur.
Özel bir tedavisi yoktur, destek tedavi veril- mektedir. Dikkat çekici olarak vücudunda MERS-CoV virüsü tespit edildiği halde has- talık gelişmeyen hasta yakınları da olmuştur. Düzenli grip aşısı olmak direkt koruyucu olmamakla beraber kişinin savunma sistemi- ni desteklediği için sürekli yenisi gelen viral salgınlara karşı iyi bir tedbirdir. Kamuoyunun konuya olan dikkatini artıran
ise Hatay’daki ölüm vakası olmuştur. Ebola olduğu sanılan hastanın kaybı Mers-CoV zatürresi nedeniyle olmuştur.
KOrunMAK iÇin BunlArA DiKKAT
Geçmiş yıllarda yaşanan uluslararası SARS, domuz ve kuş gribi salgınları, son dönemdeki MERS-CoV salgınları ve Ebola gibi hastalık- lar benzer yollarla yayılmaktadır. Çok basit tedbirler gibi görünen kişisel ve sosyal hijyen kuralları çoğu vakada kesin koruyucudur. Özellikle sık el yıkamak, el dezenfektanları kullanmak, asansör dâhil her tür toplu taşıma aracında hapşırırken ağzı el ile değil kol ile kapatmak, kontrolsüz öksüren ya da hapşıran bir kişin yanında herkesin ağzını ve burnunu bir mendil vb. ile kapatması, özellikle elde yara varken el sıkışmamak, zorunlu olmadığımız nesnelere dokunmamak gerekir. Turistik ziyaretlerde ya da Hac görevinde yerel yiye- cekleri çok dikkatli seçmek gerekir. Hastalık bölgelerinde MERS-CoV deve eti ve sütü, Ebola ise av eti ile bulaşabilmektedir.
Ağız, burun ve gözlere dokunmamak ya da iyi yıkanmış elle dokunmak önemlidir. Virüs bulaşmış olma ihtimali olan yüzeylere ve kişilere temas sonrası kişinin elini yıkama- dan kendi ağız, burun ve gözüne dokunması bulaştırıcı olmaktadır. Hasta olanların ya da şüphesi olanların kalabalık alanlara; AVM, sinema, tiyatro ya da spor alanlarına girme- mesi önemlidir.
Salgın vakalarının yoğunlaştığı zamanlarda, kalabalık alanlarda maske kullanmak (özellik- le uluslararası havaalanları) düşünülmelidir. Bulaşma yolu ve hastalık yoğun coğrafi böl- geler ele alındığında, Türkiye için MERS-CoV Ebola’dan daha dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır.
Düzenli grip aşısı olmak
Mers-cov virüsüne karşı direkt koruyucu olmamakla beraber kişinin savunma sistemini desteklediği için sürekli yenisi gelen viral salgınlara karşı iyi bir
tedbirdir.
 maksimumbiz | 59
 


   59   60   61   62   63