Page 66 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 66

yeni hayat
  HOŞGElDiniz
  Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
 cEYlAn ŞAHin
 16.07.2014
 Erkek
 Kadıköy Bölge Müdürlüğü istanbul Bölge Müdürlüğü
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü istanbul Bölge Müdürlüğü Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü reasürans Müdürlüğü
istanbul Bölge Müdürlüğü
ÖzlEM ArıSOY
BArBArOS GÖllÜ
MurAT YılMAz
ÖzGE ArıK
SErcAn ErGÖr
ErKAn ABAK
DuYGu ŞuTAnrıKulu
SEDA SEl KABADAYı Burcu AlTunBAŞ ÖzDEMir Ali ErDEMir
14.07.2014 22.07.2014 09.08.2014 20.08.2014 25.08.2014 02.09.2014 09.09.2014 13.09.2014 17.09.2014 16.10.2014
Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Kız Kız
 Bilgi ve il. Tek. Çöz. Gel. Müd.
 EMrE SÖKEr
 17.07.2014
 Kız
 iç Anadolu Bölge Müdürlüğü
 GÜnSEli SErrA ASlAnKAlP
 27.07.2014
 Erkek
 Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü
 SElin KArYÜz
 14.08.2014
 Kız
 Kadıköy Bölge Müdürlüğü
 GAMzE inli YAKuT
 20.08.2014
 Kız
 Banka Sigortacılığı Müdürlüğü
 EMEl YılDırıM
 29.08.2014
 Erkek
 Marmara Bölge Müdürlüğü
 EMrAH AlTunTAŞ
 09.09.2014
 Kız
 Marmara Bölge Müdürlüğü
 EMinE Öznur KuvAncı
 11.09.2014
 Kız
 Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
 ESrA ÖKDE/Onur AHMET ÖKDE
 15.09.2014
 Erkek
 Banka Sigortacılığı Müdürlüğü
 ErDEM YAvuz
 13.10.2014
 Erkek
  MuTluluKlAr
Oto Dışı Hasar Müdürlüğü Muhasebe ve Mali işler Müd. Akdeniz Bölge Müdürlüğü Kadıköy Bölge Müdürlüğü Marmara Bölge Müdürlüğü Karadeniz Bölge Müdürlüğü Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü nakliyat Sigortaları Müdürlüğü nakliyat Sigortaları Müdürlüğü Yangın Sigortaları Müdürlüğü
03.08.2014 23.08.2014 23.08.2014 30.08.2014 30.08.2014
24.09.2014 27.09.2014 19.10.2014
   funDA BilGE
 GÖKAY TÜMEr
 AlPEr ÖzDEn
 filiz EMir
 ÇiSEM ÖzEn
iSMAil HAKKı AKTAŞ
 GizEM GÜlErYÜz
MEHMET vOlKAn KurTuluŞ
 ıŞıl TEzEr
SEDAT PEHlivAn
 MErvE HElvAcıOğlu
         maksimumbiz | 64
    64   65   66   67   68