Page 26 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 26

        gündem
Cumhuriyetin 2 Köklü Şirketinde Kadın Olmak
                                                                                                                                                                                        DUYGU ÖZDEMİR
BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü olarak, Mart ayında, Türkiye İş Bankası Ankara Merkez Bölge Satış Müdürlüklerini ziyaret
ettik. Müdürümüz Ahmet Gökhan Ke- rem ve Yönetmenimiz Serhat Güneş’in de katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Bölge Müdürlüklerimizin 2015 değer- lendirmeleri ve 2016 yılına ilişkin bek- lentiler üzerine görüşürken, ziyaretin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne denk gelmesi sebebiyle her 2 köklü fir- madaki kadınların yeri de toplantıların konularından birisi oldu.
Her 2 şirkette de kuruldukları yıllarda sayıca az olan kadın çalışanlar; zaman içerisinde, kadınların toplumda edindiği yer ve toplumsal gelişimle beraber art-
24 | maksimumbiz
mış ve bu gelişme bankacılık/sigortacılık sektörlerinin gelişiminde önemli bir adım olmuştur. Kadınların cinsiyet ayrı- mı olmaksızın çalışma şansı edindikleri bu 2 kurumumuz, gelişimini bu yolla sağ- lamış 2 Cumhuriyet kurumudur. Öyle ki, İş Bankası’nın ilk kadın çalışanlarından İclal Ersin’in kendi anılarında bahsettiği üzere; 1928 yılında Adana Şubesi’nde çalışmaya başladıktan sonra Ankara’da- ki bir baloda, Celal Bayar tarafından, M. Kemal Atatürk’e ilk kadın imza yetkili çalışan olarak tanıtılmış.
İclal Hanım, M. Kemal Atatürk’ün
o gün verdiği talimatla, bankanın yurt dışına tahsile gönderdiği ilk kadın çalışanı olmuş. Daha sonrasında uzun yıllar bankada çalışmaya devam etmiş ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Şir- ketimizin ilk kadın çalışanı ise 1936 yı- lında, Hukuk ve Sekreterlik Servisi’nde
işe başlayan ‘4’ sicil numaralı Suzanne Tümerim olmuş. Allians Okulundaki eğitimini tamamladıktan sonra 2 sene Amerikan Koleji’nde tahsil görmüş.
Mustafa Kemal Atatürk Cumhuri- yetin ilk yıllarındaki bir konuşmasında "...Daha emin ve daha doğru olarak yü- rüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır..." demiştir. Şu anda şirketimizde 563 kadın çalışanımız bulunmaktadır. Her müdürlükte, her görevde, ayrım ol- maksızın her işin bünyesinde bulunan kadın çalışanlarımız, zaman içerisinde bu noktaya gelmemize katkıda bulun- muşlar ve bu sayede sadece şirketimiz- de değil, toplumda da kadının gelişime katkı sağlamışlardır. Gelinen noktada şirketimizin kadınlara ilişkin yüzü, cumhuriyetimizin vizyonunun aynası niteliğindedir.
 Türkiye İş Bankası Ankara Merkez Bölge Satış Müdürlükleri, Bölge Müdür Yardımcıları

   24   25   26   27   28