Page 73 - BODRUMDergi | MAYIS 2024
P. 73

     Gökhan Kutluer
 Kitabımda Mekânların Dört Duvardan Fazlası Olduğunu Gösterebildim
Seyahatlerde; durup dinlenmek, iyi gözlemcilik ve tüm duyuları alabildiğine özgürleştirmek insanı bir hikâyeye götüren yol haritasıdır. Yavaş Seyahat; gözlemde ustalığı pekiştiriyor. Kitabımda mekânların dört duvardan, gelişigüzel atılmış masa ve sandalyelerden fazlası olduğunu göstermeyi hedefledim. Belki de kitabımı sıradan gezi kitaplarından ayıran kavramsal yolculuk tam da burada başlıyor. Bazen gezdiğim şehirlerde; trafiği yoğun bir caddenin kaldırımına oturuyor, dirseklerim dizlerimde yavaş yavaş ilerleyen arabaları, toplu taşıma araçlarının içindeki insanları izliyor, nereye gittiklerini, akıllarından neler geçtiğini, oturduğum yerden onları izlediğimi fark edip etmediklerini düşünüyorum. Gözlemlerimi aktardığım kitabımda okurlar, birbirinden güzel şehirlerin öznel fikirlerine, hikâyelerine ve ilişkilerine rastlayacak.
Dikkatli Bakmayan Gözlerin Anlatacak Deneyimi Olmaz
Gezginler gidecekleri yerden çok, gittikleri yere dair bakış açılarını planlamalı. Bir geziyi, ziyareti ya da bilinmeyen herhangi bir sokaktaki yürüyüşü anlamlı kılmak için her şeye ve herkese iyice bakmasını öğrenebilmek, gözleri eğitebilmek çok önemli. Zira yeterince dikkatli bakmayan gözlerin ne anlatacak bir hikâyesi olur ne de aktaracak bir deneyimi.”
71

   71   72   73   74   75