Page 117 - BODRUMDERGI | ŞUBAT 2022
P. 117

 yöntemi olduğundan bahsetmek mümkündür. Bilinçaltımız bizi olumsuz etkileyebildiği gibi olumlu da etkileyebilmektedir. Hipnozla bilinçaltı kapasitelerimizin farkına varmak, terapinin amaçlarına ulaşmayı sağlar. Hipnoterapi
ile sizi terapiye alan terapist bilinçaltınızın labirentlerinde dolaşırken, siz kendinizi yeniden keşfedersiniz.
Hipnoterapide imgelerin önemli bir yeri vardır, çünkü bu imge
dili bilinçaltımızın, ruhumuzun anadilidir ve bu dil evrenseldir.
Bu sebepten hipnoterapiyi uygulayan terapistin imge diline ve psikoterapi tekniklerine hakim olması önem taşır. Karşınızdaki kişi Çince konuşuyor ve siz bu dili bilmiyorsanız, sadece ona tatlı tatlı gülümsersiniz. Ancak Çinceyi biliyorsanız ona duygularında eşlik edersiniz, tıpkı hipnozdaki imgeleri duygulara dökebildiğiniz gibi. Işte bu sebepten “Gelin ben
sizi hipnozla tedavi edeceğim” yanlış bir kalıptır. Hipnoterapi, psikoterapi tekniklerini
bilen terapistler tarafından kullanıldığında güzel sonuçlar verir.
Hipnoterapi kaç seans sürer?
Hipnoterapinin seans sayısını etkileyen çeşitli koşullar vardır. Bunlar; kişilik özellikleriniz, hipnoterapistle kurduğunuz olumlu ilişki, hipnoterapistin kullandığı terapi teknikleri ve çözmek istediğiniz sorunlardır.
Hipnoterapi hangi durumlarda kullanılır ve hangi durumlarda kullanılmaz?
Hipnozun kullanım alanları çok çeşitlidir. Stres yönetimi, sosyal fobi, panikatak, özgül fobiler, öfke kontrol, özgüven eksikliği, ego güçlendirme, depresyon, motivasyon, uyku bozuklukları,
davranış bozuklukları, kaygı bozukları, dürtü bozuklukları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bugün artık doğumlarda ya da
diş çekerken acıyı dindirmek
veya kişiyi sakinleştirmek için bile hipnoz kullanılabiliyor. Hipnoterapi, psikotik ve şizofreni tanısı almış kişilere uygulanmamalıdır.
Hipnoterapinin avantajları nelerdir?
Hipnoterapi yetkin terapistler tarafından kullanıldığında iyi sonuçlar vermektedir. Bazı terapistler tarafından en
zararsız terapi yöntemi olarak tanımlanmıştır. Bilinçaltına ulaşmak için daha kestirme bir yöntemdir. Olumlu telkinlerle olumsuz duyguyu olumluya dönüştürmekte etkili bir yoldur. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki hipnoterapi ile çözülen sorunlar tekrar gündeme gelmemektedir.
   115

   115   116   117   118   119